Toeleiders

Nederland telt anderhalf miljoen laaggeletterden (Nederlanders en anderstaligen) in de leeftijd van 16 tot 65 jaar die zoveel moeite hebben met lezen en schrijven dat zij nauwelijks kunnen functioneren in de samenleving. Participatieopleidingen (onderdeel van ROC Midden Nederland) organiseert in de provincie Utrecht in opdracht van de gemeenten diverse gratis taal-en rekencursussen voor volwassen Nederlandstalige en anderstalige inwoners. De anderstalige inwoners kunnen meedoen als zij geen inburgeringsplicht hebben of hun inburgeringstraject al hebben afgerond.

Toeleiders en verwijzers zijn noodzakelijk om de laaggeletterde de juiste weg te wijzen naar een passend taalaanbod. Zij zijn afkomstig uit diverse organisaties (gemeenten, scholen, wijkcentra, bedrijven, gezondheidscentra, vrijwilligersorganisaties, maatjesprojecten, UWV werkbedrijf  etc.) met allen een eigen belang en reden om potentiële deelnemers door te verwijzen.

 • U wilt dat inwoners van uw gemeente actief deelnemen aan de samenleving
 • U wilt  dat ouders van uw (basis)school hun kinderen kunnen ondersteunen met het huiswerk 
 • U wilt dat de werknemers van uw bedrijf veilig werken en kunnen communiceren op de werkvloer
 • U wilt dat uw 'maatje' meer mee doet

U kunt deze laaggeletterde inwoners wijzen op dit cursusaanbod en ze zo mogelijk helpen aanmelden. Deelname aan een cursus verhoogt uiteindelijk ook de (arbeid)participatie,  meedoen in de samenleving en betrokkenheid aan het dagelijks leven.                                                          

Cursussen     

De cursussen verschillen qua inhoud (taalniveau), frequentie (1 of 2 keer) en duur (12 of 38 weken). De lessen worden gegeven op verschillende dagdelen. De cursussen starten 3 keer per jaar bij voldoende aanmeldingen. We werken met kleine groepen van 12 a 15 deelnemers (Soms komt men na aanmelding eerst op een wachtlijst). Er zijn diverse cursussen mogelijk, op de ochtend, middag en avond.

 • Basiscursus Nederlands Beginners (0 - 1F)
 • Basiscursus Nederlands Gevorderden (1F - 2F)
 • Basiscursus Rekenen Budgetcursus (1F - 2F)
 • Alfabetisering Nederlands als tweede taal (A - B - C)
 • Nederlands als tweede taal (0 - A2)

Kosten

De cursussen zijn gratis en worden in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs bekostigd door de gemeenten.

Toelatingseisen

 • Volwassenen (18 jaar of ouder)
 • (indien van toepassing) inburgering afgerond
 • woonachtig in de provincie Utrecht.

Leslocaties

De cursussen worden gegeven op een aantal hoofdlocaties van ROC Midden Nederland (centraal aanbod) of in de wijken en in de provincie (decentraal aanbod). Bij cursuslocaties ziet u welke cursus waar wordt gegeven.

Contact en aanmelden

Als toeleider kunt u uw deelnemers (helpen met ) aanmelden bij Aanmelden bij het centrale Aanmeldpunt.

Inschrijving en Plaatsing      

Als de deelnemers zijn aangemeld worden ze geplaatst in een lesgroep. Men ontvangt een uitnodiging voor de eerste les. Als de groep vol is, wordt men op een wachtlijst geplaatst.
Om deelnemers te kunnen inschrijven hebben we een aantal gegevens nodig om het volgende vast te stellen:

 • Identiteit en rechtmatig verblijf. Hiervoor controleren we  paspoort, verblijfsdocument  of identiteitskaart (voor deelnemers zonder Nederlandse nationaliteit is kopie nodig).
 • Het Burger Service Nummer. Hiervoor controleren we paspoort/identiteitskaart en/of zorgpas.
 • Iedere deelnemer tekent na plaatsing een onderwijsovereenkomst.