Nederlands als tweede taal

Deze cursus is geschikt voor mensen die de Nederlandse taal willen leren maar wel in hun thuisland naar school zijn geweest.

Een taalcursus voor de inwoners van de provincie Utrecht die niet in Nederland zijn geboren en de Nederlandse taal willen leren. In deze cursus wordt naast het lezen en schrijven ook veel aandacht besteed aan het spreken en luisteren in het Nederlands. Een bevoegde docent speelt in op de directe vragen van de deelnemers.
Alle lessen Nederlands van Participatieopleidingen zijn direct gericht op het verhogen van een officieel taalniveau Nederlands (0 - A2). Op de schoolverklaring aan het eind van de cursus wordt het behaalde niveau ook vermeld. Mensen met een inburgeringsplicht mogen niet deelnemen aan dit aanbod.

Doelgroep 

Voor inwoners die niet in Nederland geboren zijn met een andere of dubbele nationaliteit.

Leeftijdsgroep

Volwassenen

Voorwaarden

De deelnemers moeten gemotiveerd zijn. Woonachtig in de provincie Utrecht. U bent niet in Nederland geboren maar wel in uw eigen land naar school geweest. U bent niet inburgeringsplichtig.

Duur cursus 

De cursussen zijn minimaal twaalf weken. De lessen worden een of twee keer per week gegeven. 

Tijd

Afhankelijk van uw niveau wordt u ingedeeld in een groep, dag en dagdeel (ochtend, middag of avond) waarop u les heeft. Alle lessen zijn drie uur met een kwartier pauze.

Leslocatie

Bij cursuslocaties kunt u zien waar de Basiscursus Nederlands voor beginners wordt gegeven.

Faciliteiten op de locatie

In het overzicht cursuslocaties staat aangegeven of de locatie rolstoeltoegankelijk is en beschikt over een invalidentoilet en lift.

Kosten

De cursus is voor u gratis. Uw gemeente betaalt de kosten voor de cursus.

Werkwijze/methodiek

We werken met kleine groepen. Er wordt gericht gewerkt aan het verhogen van het taalniveau op lezen, schrijven, en indien nodig op spreken en luisteren. Dit doen we middels algemeen geaccepteerde methoden zowel met een boek als op de computer. De deelnemers kunnen hier thuis ook mee oefenen. We werken samen met de bibliotheken en buurtcentra dicht bij huis, zodat activiteiten eventueel gecombineerd kunnen worden.

Doorstroommogelijkheden

Door gericht aan een hoger niveau Nederlands te werken kunnen de cursussen leiden meer actief meedoen in de samenleving, tot het krijgen van werk of een betere baan. Ook is het een goede voorbereiding op het volgen van een andere cursus of beroepsopleiding binnen het ROC. Het doel van de cursussen is het halen van een taalniveau dat vergelijkbaar is met het eindniveau van het VMBO. U vergroot uw kansen als u de taal beter kunt gebruiken.

Aanmelden

U kunt zich digitaal aanmelden bij het centraal aanmeldpunt.

Inschrijven

Om deelnemers te kunnen inschrijven hebben we een aantal gegevens nodig om het volgende vast te stellen:

  • Identiteit en rechtmatig verblijf. Hiervoor controleren we uw paspoort, verblijfsdocument of identiteitskaart (voor deelnemers zonder Nederlandse nationaliteit is kopie nodig).
  • Het Burger Service Nummer. Hiervoor controleren we uw paspoort/identiteitskaart en/of zorgpas.
  • Iedere deelnemer tekent na plaatsing een onderwijsovereenkomst.
     

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: