Lezen en Schrijven

Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om goed mee te kunnen doen in het dagelijkse leven en op het werk. Zelfstandig kunnen werken, reizen, boodschappen kunnen doen en lezen wat er in eten zit. De krant lezen of formulieren invullen. Noem het maar op.

In Nederland leven circa 1,3 miljoen mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven. De Stichting Lezen & Schrijven heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Zij doen dit door met maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en overheden samen te werken om zo gezamenlijk geletterdheid te vergroten. Het merendeel van de activiteiten speelt zich af in Nederland. Met andere landen (lidstaten van de Europese Unie) wisselt men ervaringen uit en ontwikkelen zij samen gezamenlijke activiteiten.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: