Doe mee, doe meer!

Meedoen draait om medemensen en medewerkers. Samen geven we vorm aan de maatschappij waarin we leven en werken. Een samenleving waar we allemaal aan mee willen doen. Participatieopleidingen van ROC Midden Nederland draagt daaraan bij met onderwijs op maat, gericht op volwassen laaggeletterden. We bieden verspreid over de provincie Utrecht verschillende taalcursussen aan voor volwassen Nederlandstaligen en anderstaligen.

Samenwerken met maatschappelijke organisatie en gemeente

We bieden taalonderwijs op maat in samenwerking met maatschappelijke organisaties (zoals bibliotheken, wijkcentra, vrijwilligersorganisaties, scholen etc.) en gemeenten. De vraag daarbij is steeds: hoe kunnen we de vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) van mensen ontwikkelen om ze volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving? Wij beschikken over bevoegde docenten en zijn uitstekend op de hoogte van de onderwijskundige vernieuwingen. We spelen in op lokale en nationale activiteiten zoals week van het leren en de week van de alfabetisering. We hebben een uitgebreid netwerk met veel lokale uitvoeringslocaties.

Deelnemersstatuut

Het deelnemersstatuut bevat de regels, rechten en plichten van de cursist én van ROC Midden Nederland. Het bevat onder meer regelingen voor een goede gang van zaken binnen de school en hoe je handelt bij eventuele conflicten met medecursisten en personeelsleden van ROC MN. PDF-pictogram MBO studentenstatuut 2016.pdf

Contact  

Wilt u meer informatie of u aanmelden voor een cursus? Neem dan contact op met het Aanmeldpunt van Participatieopleidingen. Bent u werkzaam bij een gemeente of een maatschappelijke instantie en wilt u cursisten aanmelden? U kunt hier als toeleider meer informatie vinden.