Basiscursus Nederlands - Beginners

Deze beginnerscursus is geschikt voor Nederlandse inwoners die problemen hebben met lezen en schrijven.

Korte omschrijving 

Een taalcursus voor laagopgeleide Nederlandstalige inwoners van de provincie Utrecht. Voor iedereen die op de basisschool het lezen, schrijven en/of rekenen niet goed onder de knie heeft gekregen. Participatieopleidingen heeft aparte kleine groepen waar u samen met anderen leert om (beter) te schrijven en/of te lezen. Ook het werken op de computer hoort hierbij. Het Nederlands is gericht op de dagelijkse praktijk. Beter functioneren thuis en op het werk of het voorlezen aan (klein)kinderen kunnen de doelen zijn. Een bevoegde docent speelt in op de directe vragen van de deelnemers.

Alle lessen Nederlands van  Participatieopleidingen zijn direct gericht op het verhogen van een officieel taalniveau Nederlands (0F - 1F). Op de schoolverklaring aan het eind van de cursus wordt het behaalde niveau ook vermeld. Mensen met een inburgeringsplicht mogen niet deelnemen aan dit aanbod.

Doelgroep                                                                                                                                               

Iedereen die in Nederland is geboren maar het lezen en schrijven niet voldoende beheerst.

Leeftijdsgroep

Volwassenen

Voorwaarden

De deelnemers moeten gemotiveerd zijn. Woonachtig in de provincie Utrecht. U bent in Nederland geboren.

Duur cursus    

De cursussen zijn minimaal twaalf weken. De lessen worden een of twee keer per week gegeven.  

Tijd

Afhankelijk van uw niveau wordt u ingedeeld in een groep, dag en dagdeel (ochtend, middag of avond) waarop u les heeft.  Alle lessen zijn drie uur met een kwartier pauze.

Leslocatie

De cursussen worden gegeven op een hoofdlocatie van ROC Midden Nederland (centraal aanbod) of in de wijken en in de provincie (decentraal aanbod). Bij cursuslocaties kunt u zien waar de Basiscursus Nederlands voor beginners wordt gegeven.

Faciliteiten op de locatie

In het overzicht cursuslocaties staat aangegeven of de locatie rolstoeltoegankelijk is en beschikt over een invalidentoilet en lift.

Kosten

De cursus is voor u gratis. Uw gemeente betaalt de kosten van de cursus.

Werkwijze/methodiek

We werken met kleine groepen. Er wordt gericht gewerkt aan het lezen en schrijven in het Nederlands. Dit doen we middels algemeen geaccepteerde methoden zowel met een boek als op de computer. De deelnemers kunnen hier thuis ook mee oefenen. We werken samen met de bibliotheken en buurtcentra dicht bij huis, zodat activiteiten eventueel gecombineerd kunnen worden.

Doorstroommogelijkheden

Door gericht aan een hoger niveau Nederlands te werken kunnen de cursussen leiden tot meer actief meedoen in de samenleving, het krijgen van werk of een betere baan. Ook is het een goede voorbereiding op het volgen van een andere cursus of beroepsopleiding binnen het ROC. Het doel van de cursussen is het halen van een taalniveau dat vergelijkbaar is met het eindniveau van het VMBO. U vergroot uw kansen als u de taal beter kunt gebruiken.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of digitaal aanmelden bij het centraal Aanmeldpunt.

Inschrijven

Om deelnemers te kunnen inschrijven hebben we een aantal gegevens nodig om het volgende vast te stellen:

  •     Identiteit en rechtmatig verblijf. Hiervoor controleren we uw paspoort, verblijfsdocument  of identiteitskaart (voor deelnemers zonder Nederlandse nationaliteit is kopie nodig).
  •     Het Burger Service Nummer. Hiervoor controleren we uw paspoort/identiteitskaart en/of zorgpas.
  •     Iedere deelnemer tekent na plaatsing een onderwijsovereenkomst.