Aanmelden en informatie

U kunt zich Digitaal aanmelden voor een cursus.

Voor informatie of vragen over een cursus of lesgeld kunt u mailen naar aanmeldpunt@rocmn.nl.                     

Voor informatie over het aanvragen van ontheffing inburgeringsplicht? Lees hier hoe u dat kunt doen.