Participatieopleidingen

Wijziging aanbod Participatieopleidingen

Op 31 december 2017 stopt Participatieopleidingen met het verzorgen van taalcursussen voor volwassenen.
 
Iedere gemeente heeft inmiddels een eigen Taalhuis, meestal bij de bibliotheek in de buurt. Hier kunnen belangstellenden voor taalcursussen informatie krijgen over taallessen in hun gemeente.

Samenwerken met maatschappelijke organisatie en gemeente

Meedoen draait om medemensen en medewerkers. Samen geven we vorm aan de maatschappij waarin we leven en werken. Een samenleving waar we allemaal aan mee willen doen. Participatieopleidingen van ROC Midden Nederland draagt daaraan bij met onderwijs op maat, gericht op volwassen laaggeletterden. We bieden verspreid over de provincie Utrecht verschillende taalcursussen aan voor volwassen Nederlandstaligen en anderstaligen.

We bieden taalonderwijs op maat in samenwerking met maatschappelijke organisaties (zoals bibliotheken, wijkcentra, vrijwilligersorganisaties, scholen etc.) en gemeenten. De vraag daarbij is steeds: hoe kunnen we de vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) van mensen ontwikkelen om ze volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving? Wij beschikken over bevoegde docenten en zijn uitstekend op de hoogte van de onderwijskundige vernieuwingen. We spelen in op lokale en nationale activiteiten zoals week van het leren en de week van de alfabetisering. We hebben een uitgebreid netwerk met veel lokale uitvoeringslocaties.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: