Op 31 december 2017 stopt Participatieopleidingen met het verzorgen van cursussen voor volwassenen.
Vanaf 1 augustus 2017 worden er in Soest en Nieuwegein geen cursussen meer verzorgd.

 

Voor Utrecht, Amersfoort en Zeist worden alleen aanmeldingen voor laaggeletterden nog in behandeling genomen (geen NT2). Iedere gemeente heeft inmiddels een eigen Taalhuis, meestal bij de bibliotheek in de buurt. Hier kunnen belangstellenden voor taalcursussen  informatie krijgen over taallessen in hun gemeente.

 

ROC Midden Nederland Participatieopleidingen - Basis Nederlands voor Gevorderden

Participatieopleidingen - Basis Nederlands voor Gevorderden

ROC Midden Nederland Participatieopleidingen - Basis Nederlands voor Beginners

Participatieopleidingen - Basis Nederlands voor Beginners

ROC Midden Nederland Participatieopleidingen - Nederlands als Tweede Taal

Participatieopleidingen - Nederlands als Tweede Taal

ROC Midden Nederland Participatieopleidingen - Alfabetisering Nederlands als Tweede Taal

Participatieopleidingen - Alfabetisering Nederlands als Tweede Taal